Údržba zeleně

  • péče o travnaté plochy, stříhání trávy, pokos ploch, úprava porostu odplevelením
  • pokos přerostlých plevelných porostů včetně ruderálních
  • zmlazení a tvarování keřů a "živých" plotů
  • řez a tvarování stromů okrasných i ovocných stromů
  • prořezávky a odstranění náletových dřevin
  • sanace porostu včetně odvozu a likvidace biomasy
  • kácení stromů i ve ztížených a rizikových podmínkách
  • úprava korun stromů, odstranění větví a částí kmenů stromolezeckou technikou
  • prořezání korun stromů z vysokozdvižných plošin
Administrace | Dnes: 6 | Včera: 8 | Celkem: 372